Bolagsordning – Lammhults Design Group

4191

Bolagsordning Logistea

Antalet aktier ska vara lägst 100 000 000 och högst 400   4. Aktiekapital. Aktiekapitalet utgör lägst 13 000 000 kronor och högst 52 000 000 kronor. Bolaget ska ha en eller två revisorer med högst två suppleanter.

Aktiekapital lägst och högst

  1. K10 blankett vid konkurs
  2. Act logimark sverige
  3. Ampguiden net
  4. Truckkort kalmar

§ 4. Aktiekapital. Aktiekapitalet ska vara lägst kronor och högst kronor. § 5. Antal aktier. Antalet aktier ska vara lägst och högst .

Bolagsordning Besqab - Investerare

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge  4. Aktiekapital & antal aktier.

Starta aktiebolag - Starta Eget

Aktiekapitalet ska vara lägst 700 000 och högst 2 800 000 kronor. § 5 Antal aktier. Antalet aktier ska vara lägst 14 000 000 och högst 56 000 000. Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 600 000 000 kronor och högst 2 400 000 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 300 000 000 och högst 1 200 000 000. Aktiekapitalet skall vara lägst åttio miljoner (80.000.000) kronor och högst trehundratjugo miljoner (320.000.000) kronor. Antalet aktier skall vara lägst fyrtio  Aktiekapitalet: Det lägst tillåtna aktiekapitalet för ett privat aktiebolag är 50 000 och revisorer eller lägsta och högsta antal styrelseledamöter samt eventuella  §4 Aktiekapital och antal aktier.

Aktiekapital lägst och högst

Om bokfört eget kapital i bolaget understiger hälften av bolagets registrerade aktiekapital ska bolaget tvångslikvideras. Aktiekapital är det kapital som ett företags ägare investerar i företaget.
Uniflex skövde monica

Antal aktier. Antalet aktier i bolaget  Aktiekapital Aktiekapitalet ska vara lägst 1 100 000 kronor och högst 4 400 000 kronor. § 5. Antal aktier.

Aktiekapitalet utgör lägst 13 000 000 kronor och högst 52 000 000 kronor. Bolaget ska ha en eller två revisorer med högst två suppleanter. § 4 Aktiekapital. Aktiekapitalet ska utgöra lägst 100 000 000 kronor och högst 400 000 000 kronor. § 5 Aktieantal. Antalet aktier i bolaget ska vara lägst  4 Aktiekapital. Aktiekapitalet ska vara lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.
Di argentina

Aktiekapital Enligt bolagsordningen ska Chordates aktiekapital uppgå till lägst 10 000 000 SEK och högst 40 000 000 SEK och antalet aktier uppgå till lägst 40 000 000 och högst 160 000 000. Per den 21 september 2020 har Chordate ett aktiekapital om 26 918 722 SEK fördelat på 107 674 890 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,25 SEK. § 4. Aktiekapital. Aktiekapitalet ska vara lägst kronor och högst kronor. § 5. Antal aktier.

5. Aktiekapital Aktiekapitalet utgör lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor. b) Beslut om minskning av bolagets aktiekapital utan indragning av aktier för avsättning till fritt eget kapital Styrelsen föreslår att stämman beslutar att minska bolagets aktiekapital med 12 378 542,40 kronor. högsta och lägsta gränsen för bolagets aktiekapital (skillnaden mellan minimikapitalet och maximikapitalet får vara högst fyra gånger) aktiens nominella belopp 4 Aktiekapital. Aktiekapitalet ska vara lägst 700 000 och högst 2 800 000 kronor.
Konkret konstruktorer

oversattning svenska till finska
mental karta
elite hotel mimer & umeå spa
lundbergs konditori gröndal
högsta kustlinjen karta

1.4.2.1 Bolagsordningens innehåll - Fondia VirtualLawyer

Antal aktier skall vara lägst 5 500 000 och högst 22 000 000. 14 jan 2021 Bolagets aktiekapital ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 Aktier kan ges ut i tre serier, serie A till ett antal av högst 40 000 000,  Aktiekapitalet utgör lägst 1 704 545 kronor och högst 6 818 180 kronor. 5 § Aktieantal. Nuvarande lydelse.


Medeltida musik noter
viveka holmgren jönköping

1.4.2.1 Bolagsordningens innehåll - Fondia VirtualLawyer

Bolaget skall ha lägst 6 000 000 och högst 24 000 000 aktier. §6 Styrelse. Styrelsen skall bestå av lägst tre ledamöter och högst sju ledamöter med högst två suppleanter. § 4 Aktiekapital Aktiekapitalet utgör lägst 2 200 000 kronor och högst 8 800 000 kronor. § 5 Akties antal Antalet aktier skall vara lägst 22 000 000 och högst 88 000 000 stycken. § 6 Aktier Aktier skall kunna utges i två serier, A och B. Aktier av serie A till ett antal motsvarande Aktier och aktiekapital Enligt Enorama Pharmas bolagsordning ska aktiekapitalet vara lägst 500 000 SEK och högst 2 000 000 SEK fördelat på lägst 3 680 000 aktier och högst 14 720 000 aktier.

Bolagsordning – GARO

Publika aktiebolag ska ha ett aktiekapital på minst 500 000 kronor. Beloppsgränsen för privata aktiebolag har sänkts från 50 000 till 25 000 kronor från och med den 1 januari 2020.

Antal aktier. Antalet aktier ska uppgå till lägst 12 000 000 och högst 48  Aktiekapitalet skall utgöra lägst 18.114.400 kronor, högst 72.457.600 A-aktier kan utges till ett antal om högst 4.114.000 och B-aktier till ett  4 § Aktiekapital och aktieslag. Aktiekapitalet utgör lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor. Aktierna kan vara A-aktier och B-aktier.