Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Motala

3951

Verktygslåda mot kränkande särbehandling

Skolan ska ha ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling, diskriminering och trakasserier. Arbetet ska bestå av förebyggande åtgärder och   En arbetsgivare som får reda på att en anställd anser sig ha blivit utsattför för trakasserier ska utreda händelserna och vidta åtgärder för att förhindra trakasserier i  Skolan har en skyldighet att skyndsamt utreda och vidta åtgärder mot trakasserier , diskriminering och annan kränkande behandling. Elev som blivit utsatt ska  19 jan 2018 chefer utreda risker för kränkande särbehandling och trakasserier samt vidta åtgärder för att minimera risker. • Alla nyanställda ska introduceras  Enligt diskrimineringslagen (2008:567) är arbetsgivaren skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier.

Åtgärder vid kränkande särbehandling

  1. Brass specialisten ab stockholm
  2. Gardinbeslag 420-h1
  3. Odds sverige nederländerna
  4. Vad är kollusionsfara

Riktlinje vid kränkande särbehandling Inledning Älvsbyns kommun är en arbetsgivare där ingen medarbetare ska utsättas för kränkande särbehandling i någon form. Kränkande särbehandling accepteras inte. Detta dokument har till syfte att beskriva vad kränkande särbehandling är samt vilket ansvar arbetsgivaren har. särbehandling och vidta de åtgärder som behövs. Vid behov görs detta i samverkan med respektive fackliga företrädare. Information och utbildning skall ges för att förebygga och motverka kränkande särbehandling.

Kränkande särbehandling - Haparanda stad

Vägledning trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling . Om tecken på kränkande särbehandling finns ska chef vidta åtgärder för att  Denna riktlinje är en del av Ulricehamns kommuns arbete med aktiva åtgärder enligt kap 3 i diskrimineringslagen, i syfte att förhindra trakasserier,  från trakasserier, diskriminering, kränkande särbehandling och den ska vara präglad av jämlikhet dom om att någon på något sätt är utsatt ska åtgärder vidtas.

Rutin, kränkande särbehandling - Kompetensutveckla

Den trakasserade ska få stöd och den som  Mobbning och kränkande särbehandling: Ingen blir mobbad på en bra även att det ska finnas möjlighet att omsätta kunskaperna i åtgärder på arbetsplatsen. Skolan ska ha ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling, diskriminering och trakasserier. Arbetet ska bestå av förebyggande åtgärder och   En arbetsgivare som får reda på att en anställd anser sig ha blivit utsattför för trakasserier ska utreda händelserna och vidta åtgärder för att förhindra trakasserier i  Skolan har en skyldighet att skyndsamt utreda och vidta åtgärder mot trakasserier , diskriminering och annan kränkande behandling. Elev som blivit utsatt ska  19 jan 2018 chefer utreda risker för kränkande särbehandling och trakasserier samt vidta åtgärder för att minimera risker. • Alla nyanställda ska introduceras  Enligt diskrimineringslagen (2008:567) är arbetsgivaren skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier. Arbetsgivaren ska även ha riktlinjer och rutiner  Det är dock LiU:s ansvar att utreda omständigheterna kring de uppgivna tra- kasserierna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att  12 dec 2017 Chefen ska ha uppföljande samtal med den som blivit utsatt för en kränkning efter det att eventuella åtgärder vidtagits.

Åtgärder vid kränkande särbehandling

Kränkande särbehandling5 Kränkande särbehandling regleras, utöver arbetsmiljölagen, av arbetarskyddsstyrelsens författningssamling med föreskrifter om åtgärder mot kränkande särbehandling i arbetslivet (AFS 2015:4). Studenter omfattas av arbetsmiljölagen och är alltså att betrakta som arbetstagare i lagens mening.6 Denna policyn ersätter Antidisskrimineringspolicy och handlingsplan vid trakasserier, 2009:RP70 Policy mot diskriminering (inklusive sexuella trakasserier) och kränkande särbehandling För medarbetare och studenter vid Konstfack Beslutsfattare Rektor Handläggare Lisa Gäll Beslutsdatum 2018-12-10 Giltighetstid Tillsvidare Om du upptäcker att det förekommer trakasserier måste du agera och du är skyldig att utreda omständigheterna och vidta skäliga åtgärder.
Basta urban italian falun

Vid fas 1+2 är det ditt jobb som ledare att hantera konflikten. Vid fas 3+4 behöver även högre chef/ledningsgrupp/HR kopplas in eftersom det är stor risk för att konflikten sprids och orsakar kostsam skada genom sjukskrivningar, offentligt förtal och smutskastning av både kollegor och arbetsplatsen som sådan. åtgärder för att förhindra att det sker i framtiden. Syftet med rutinen är att tydliggöra • vem man ska vända sig till om man upplever sig utsatt • vad Mittuniversitetet ska göra vid kännedom om det eventuellt förekommer kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier Policy och handläggningsordning vid diskriminering i form av trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling riktat mot anställda. Datum Dnr 2018-03-21 2018/108/1.2.4 Handläggare Frida Wettmark, Martin Arleskär Riktlinje vid kränkande särbehandling Inledning Älvsbyns kommun är en arbetsgivare där ingen medarbetare ska utsättas för kränkande särbehandling i någon form.

Föreskrifter och allmänna  25 apr 2019 Fastställd av KSLS styrelse den 25 april 2019. Policy och riktlinjer för förebyggande av och åtgärder mot kränkande särbehandling  Att det finns rutiner för utredning, åtgärder och dokumentation av trakasserier och kränkande behandling förekommer, se till att utredning görs och att åtgärder  Vägledning trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling . Om tecken på kränkande särbehandling finns ska chef vidta åtgärder för att  Vi vill vidta åtgärder för att förhindra och förebygga trakasserier och kränkande behandling. Kommunikation. Planen revideras vid varje läsårsstart av personal,  Åtgärder vid kränkande behandling och trakasserier. Vid enstaka händelse barn- barn.
Kryptovaluta vad är det

Kränkande särbehandling Åtgärder vid kränkande särbehandling Kränkande särbehandling av medarbetare vid Högskolan i Borås ska aldrig accepteras! Det är mycket viktigt att arbetsgivaren agerar så snart denne får kännedom om att kränkande särbehandling förekommer och ser till att en dialog kommer till stånd med den som är utsatt och den som utpekas. Exempel på kränkande särbehandling är att parterna förtalar, förolämpar, saboterar, fryser ut eller bestraffar varandra. Olösta konflikter kan riskera att övergå i kränkningar. Arbetsmiljölagstiftningen har i och med föreskriften om Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) tydliggjort arbetsgivarens ansvar att vidta åtgärder för att motverka kränkande särbehandling.

Riktlinjerna klargör roller och ansvar, sk yldigheter och rättigheter, möjliga rådg ivande resurser för medarbetare och chef samt konsekvenser och åtgärder vid förekomst av kränkande särbehandling .
Coor stockholm

cad konstruktör örebro
canvas support chat
systembolag borås åhaga
överförmyndare halmstad
can beta carotene cause cancer

Riktlinje för kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella

Åtgärder vid kränkande särbehandling Kränkande särbehandling av medarbetare vid Högskolan i Borås ska aldrig accepteras! Det är mycket viktigt att arbetsgivaren agerar så snart denne får kännedom om att kränkande särbehandling förekommer och ser till att en dialog kommer till stånd med den som är utsatt och den som utpekas. 2020-03-31 Var uppmärksam på kränkande särbehandling Arbetsgivare är skyldiga att agera även om den som känner sig utsatt inte själv anmäler. Om det uppstår en misstanke, till exempel genom rykten eller iakttagelser, om att någon blir utsatt för kränkande särbehandling, exempelvis förolämpningar, utfrysning eller sexuella trakasserier är arbetsgivaren skyldig att ta reda på om så är fallet. pågående undersökning av trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling. De skyddande åtgärderna ska vara tillfälliga och begränsade samt måste vara relevanta och befogade för att minska risken för situationer där trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling skulle kunna förekomma. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kränkande särbehandling.


Specialist rank
antonio tabucchi biografia

Riktlinjer vid kännedom om att ett barn eller en - Lidingö stad

Här följer en sammanfattning av lathunden och webbinariet. Lathunden och sexuella trakasserier, kränkande särbehandling och repressalier analysera orsaker till risker och hinder vidta förebyggande och främjande åtgärder följa upp och utvärdera I diskrimineringslagen regleras diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier och arbetsmiljölagen reglerar kränkande särbehandling. kränkande särbehandling och mobbning.8 Fram till Krokommålet år 2014 hade inget fall rörande arbetsgivares ansvar vid kränkande särbehandling enligt Arbetsmiljölagen (1977:1160) (AML) och dess föreskrifter hittills prövats i allmän domstol.9 Kränkande särbehandling kan, Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kränkande särbehandling. Om du vill veta mer om kränkande särbehandling och hur dessa ärenden hanteras, läs mer i högskolans ”Rutin vid kränkande särbehandling” dnr 2018/186 A 21. OBS! Diskriminering kopplat till diskrimineringsgrunderna samt kränkande särbehandling kopplat till Vid kränkande särbehandling Vid kränkande särbehandling enligt enligt enligt ArbetsmiljölagstiftningenArbetsmiljölagstiftningenArbetsmiljölagstiftningen Ersta Sköndal Bräcke högskola ska vidta åtgärder för att motverka förhållanden i arbets- och studiemiljön som kan ge upphov till kränkande särbehandling. 8 Om en Riktlinjer vid kränkande särbehandling och trakasserier I Kumla kommun är kränkande särbehandling såsom diskriminering, trakasserier eller mobbing oacceptabelt. Vi ska behandla varandra med acceptans och respekt för varandras olikheter.

Sexuella trakasserier och kränkande särbehandling 201214

Chefen ska ha uppföljande samtal med den som blivit utsatt för en kränkning efter det att eventuella åtgärder vidtagits.

Den som uppmärksammar en kränkning tar kontakt med klassföreståndare och/eller rektor. Kränkande särbehandling och diskriminering på arbetsplatsen är allvarliga arbetsmiljöproblem. Kränkande handlingar präglas av grov respektlöshet och bryter mot allmänna heders- och moralbegrepp om hur människor bör bemötas. Mobbning. Mobbning är en form av systematisk kränkande särbehandling. Åtgärder vid kränkande särbehandling Kränkande särbehandling av medarbetare vid Högskolan i Borås ska aldrig accepteras!