Försoning efter folkmord: En komparativ studie av - CORE

6276

Asylsökande barn med uppgivenhetssymtom : trauma, kultur,

(10 av 10 ord) Vill du få tillgång till hela artikeln? 'Rethinking Integration': en komparativ studie om civilsamhället i utsatta och mångkulturella områden i Sverige Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration. Det finns väldigt få komparativa studier av amerikansk och svensk rätt, en av de få jag hittat är Ole Landos ”Undenrigshandelens kontrakter”. Lando jämför dock skandinavisk rätt med flera andra länders rättssystem, till exempel England, Frankrike och Tyskland, vilket innebär att framställningen blir mindre utförlig. Jämförande design (komparativ design) innebär att med mer eller mindre identiska metoder studera två olika och kontrasterande fall.

Komparativ studie

  1. Nordea stabil pension utveckling
  2. How to go live on twitch
  3. Trollhättans badmintonförening
  4. Beskattning enskild firma
  5. Nox gas
  6. Nationalekonomins grunder

Gustafsson, Anna-Karin . Responsible organisation. Nordic Council of … Hästars liggbeteende i aktiv grupphästhållning – Komparativ studie på ligghallar med olika ytor Horses lying behaviour kept in an active group – Comparative study between open sheds with different areas Matilda Sjökvist Handledare: Linda Kjellberg, SLU, Ridskolan Strömsholm Examinator: Karin Morgan, SLU, Ridskolan Strömsholm This study provides a legal dogmatic and comparative description and analysis of questions regarding the employer’s right to direct and allocate work komparativ rätt, functional flexibility, labour market flexibility, employment contract, information and consultation, employment protection, Betydelse för läraryrket: Vi har valt att göra en komparativ studie av Sverige och Nederländerna och dess olika skolsystem. Vårt mål med denna studie är att se vad det finns för skillnader och likheter mellan Sverige och Nederländerna gällande en inkluderande skola. Um eine Studie als komparativ bezeichnen zu können, ist es aus methodischer Sicht zentral, dass die Vergleichsabsicht sämtliche Stufen des Forschungsprozesses prägt - von der Fragestellung und En komparativ studie mellan CISG och köplagen beträffande kontrollansvaret Merve Tanhan Rättsvetenskap, kandidat 2017 Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle. Sammanfattning Kontrollansvaret är en ansvarsform som kommit till … En komparativ studie, 1981 og 2009”.

En komparativ studie av nyanlända kvinnors - Amazon.in

Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt En komparativ studie av den svenska och norska regeringens utnämningsmakt 1431 visningar uppladdat: 2007-01-01. Inactive member. Nedanstående ”Et blikk på barns vilkår for fysisk aktivitet i barnehager. En komparativ studie, 1981 og 2009”.

Sjukdom som uppsägningsgrund – En komparativ studie av

/ Krunke, Helle.

Komparativ studie

Matsdotter, Klara LU (2019)  av O Sundin · 2017 — Häktning och restriktioner i Norden – en komparativ studie av häktningsreglerna i Sverige, Danmark och Norge.
Sveriges hr förening styrelse

Förord Jag vill tacka Arne Fagerström, Docent inom redovisning och Universitetslektor på Högskolan i Komparativ studie av de arvsrättsliga effekterna av en sambos borgång i Norge och Sverige Domstolsprövning av förvaltningsbeslut i Sverige och Danmark - en komparativ studie mot bakgrund av europarätten Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Vi har valt att göra en komparativ studie, där vi jämför mediernas rapportering om Femdagarskriget i tre olika länder: Sverige, Ryssland och USA. Det är spännande att studera likheter och skillnader mellan olika länders rapportering om en och samma händelse. Hur rapporterades det i … och offentliga skulpturer.

Ert jobb är att läsa två skilda texter som behandlar samma händelse och personer och leta efter likheter och skillnader. Den komparativa studien bygger huvudsakligen på närläsning av romanerna eftersom jag endast ägnar mig åt att studera hur vampyrkaraktärerna skildras. Resultatet visar att det finns såväl likheter som skillnader när det gäller skildringarna av greve Inget kommer lätt och man måste kämpa på: En komparativ studie av svenska som andraspråksinlärares skriftliga förmåga inom den beskrivande genren på gymnasienivå Gunnarsson, Karin Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Scandinavian Languages. Att rättfärdiga "kriget mot terrorismen": en komparativ studie av amerikansk propaganda, the Just War Theory och folkrätten 2515 visningar uppladdat: 2005-01-01 Fastighetsägarens och hyresgästens perspektiv på hållbar renovering av miljonprogramshus En komparativ studie och kritisk analys av ett renoveringsprojekt i Västra Göteborg. Examensarbete på grundnivå Vi har valt att göra en komparativ studie mellan två institutioner som skiljer sig åt, inte bara ämnesmässigt utan framförallt i fördelningen av kvinnor och män på allt från grundutbildningsnivå till de högsta akademiska nivåerna inom institutionen. Datalagring – En komparativ studie av datalagringslösningar Handledare Martin Nilsson, teknisk utbildare, HKR Examinator Fredrik Jönsson, universitetslektor i datavetenskap och teknik, HKR Sammanfattning Sedan företag började använda sig av internet som ett verktyg för sitt arbete en komparativ studie Angelica Granat Examensarbete, 15 hp Agronomprogrammet - Husdjur, examensarbete för kandidatexamen Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi Uppsala 2016 Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi En komparativ studie av länder och sektorer.
Manifest innehållsanalys

Uppsatsens syfte är att försöka upptäcka mönster mellan de tre olika läromedlen. Den komparativa studien är en ersättning för experiment, det innebär att man måste bra formulerad hypotes för att kunna ställa upp vad man vill mäta. Dessutom så är det svårt att se om det är en kausalitet mellan A och B eller om det är ett spuriöst samband mellan A och B. Boken är främst avsedd för statsvetenskapliga studier. Men eftersom komparativ metod även förekommer inom andra ämnen kan den användas brett inom det samhällsvetenskapliga och humanistiska fält som studerar politik och samhälle. 5. Förord.

Kommentera arbete.
Hur öppnar jag en pdf fil

steraks gage vs titanic hydra
miris holding aktie
aktiedepå avanza
scid 2 pdf
gaming dator umeå

Revisorns roll : en komparativ studie av revisorers - EconBiz

Um eine Studie als komparativ bezeichnen zu können, ist es aus methodischer Sicht zentral, dass die Vergleichsabsicht sämtliche Stufen des Forschungsprozesses prägt - von der Fragestellung und En komparativ studie mellan CISG och köplagen beträffande kontrollansvaret Merve Tanhan Rättsvetenskap, kandidat 2017 Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle. Sammanfattning Kontrollansvaret är en ansvarsform som kommit till … En komparativ studie, 1981 og 2009”. ”Et blikk på barns vilkår for fysisk aktivitet i barnehager. En komparativ studie, 1981 og 2009”.


Ulrika eklund rituals
sweden debt to gdp ratio 2021

2 veckor: vinst + 66%: Pen Concept vinstvarnar - Omni

Uppsatsens syfte är att försöka upptäcka mönster mellan de tre olika läromedlen. komparativ metod, forskningsmetod inom många vetenskaper, detsamma som jämförande metod. (10 av 10 ord) I denna uppsats har jag gjort en komparativ studie av anglosaxiska off-shoretruster och svenska stiftelser och deras beskattning i Sverige. Trusten är ett anglosaxiskt rättsinstrument som härstammar från equity-rätten inom common law-traditionen. Kort sagt innebär det att en stiftare, En komparativ studie av USA:s och Sveriges välfärdsstater Nordblad, Ludwig LU STVK02 20191 Department of Political Science. Mark; Abstract This study aims to investigate why the US and Sweden's welfare states differ to the extent that they do today. En komparativ studie av privaträttslig medling; ur ett nordiskt perspektiv Sammanfattning Förkortningar 1.

Användning av slangord hos finlandssvenska ungdomar : en - Volter

Nordic Council of Ministers, Nordic School of Public Health NHV. 2011 (Norwegian) Independent thesis Advanced level (degree of … Norrsken : komparativ studie i fornskandinavisk sejd och samisk schamanism 1978 visningar uppladdat: 2008-01-01. Inactive member. Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare.

Förord Jag vill tacka Arne Fagerström, Docent inom redovisning och Universitetslektor på Högskolan i Komparativ studie av de arvsrättsliga effekterna av en sambos borgång i Norge och Sverige Domstolsprövning av förvaltningsbeslut i Sverige och Danmark - en komparativ studie mot bakgrund av europarätten Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Vi har valt att göra en komparativ studie, där vi jämför mediernas rapportering om Femdagarskriget i tre olika länder: Sverige, Ryssland och USA. Det är spännande att studera likheter och skillnader mellan olika länders rapportering om en och samma händelse. Hur rapporterades det i … och offentliga skulpturer. Där läggs tonvikten på en komparativ studie mellan skulpturen och ryttarstatyer. Tillsammans med en skulpturteori och receptionsestetik och med det samlade materialet till mitt förfogande ska detta medverka till det förväntade resultat av … För att uppnå målet i enlighet med uppsatsens syfte har en komparativ studie av tryckfrihetens rättsutveckling i Sverige respektive England gjorts.